EHBO

EHBO
Behandeld worden o.a.

 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp.
 • op gevaar letten
 • nagaan wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert
 • het slachtoffer geruststellen
 • zorgen voor deskundige hulp
 • iemand helpen op de plaats waar hij ligt of zit.
 • Het menselijk lichaam
 • Stoornissen in de vitale functies
 • Plaatselijke stoornissen en shock
 • Brandwonden
 • Botbreuken
 • Kneuzingen
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsel door koude
 • Letsel door warmte
 • Speciale vaardigheden, kleine letsels
 • verbandleer
 • het afnemen van een integraal helm
 • Redden van drenkelingen
 • Hulpmiddelen
LRH
De cursus Levens Reddend Handelen wordt door een gediplomeerd instructrice gegeven volgens de normen van het Oranje Kruis.
Deze cursus bevat de volgende onderdelen:
Stelpen van een ernstige bloeding
Aandachtspunten

 • Houding slachtoffer;
 • Omhoog brengen lichaamsdeel;
 • Aanbrengen snelverband
 • Verschillende drukpunten.
Vaststellen bewusteloosheid
Aandachtspunten

 • slachtoffer controleren aan de hand van: Aanspreken – schudden – Kin lift – controle ademhaling
Vaststellen circulatiestoornis.
Aandachtspunten

 • circulatiestoornis op de juiste wijze vaststellen;
 • elementaire handelingen van de reanimatietechniek kunnen toepassen.
 

Verplaatsen van een slachtoffer over korte afstand
Aandachtspunten: op een juiste wijze en door middel van de Rauteck greep een slachtoffer verplaatsen.