Kinder EHBO

WEET U NOG HOE U DE HEIMLICH BIJ KINDEREN ZOU MOETEN TOEPASSEN?

Deze opleiding is specifiek voor een ieder die werkt met kinderen,
crèches – buitenschoolse opvang – kinderdagverblijven

De opleiding duurt 4 dagdelen van 2,5 uur en wordt meestal in de avond gegeven, wanneer u dit wenst is dit ook mogelijk overdag.

De onderwerpen welke behandeld worden zijn de volgende:

1 algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, braken en diaree
2 omgaan met medicijnen
3 de meest voorkomende kinderziektes zoals verkoudheid, waterpokken, rode hond etc.
4 het snel herkennen van mishandeling en hoe te handelen en of van complicaties
5 typische gevaren bij kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen
6 acuut levensreddend handelen (bewusteloosheid, verslikken/verstikken en reanimatie
7 verbrandingen en de regel van negen (i.v.m. hoeveelheid verbranding 2e graads)
8 schaafwonden, ernstige bloedingen en de diverse verbanden en pleisters
9 vergiftigingen
10 valongelukken en eventueel hersenletsel en verschijnselen
11 preventie en het voorkomen van ernstige letsels

Uiteraard moet deze opleiding ook elk jaar door middel van bijscholing herhaald worden, dit volstaat met een dagdeel van drie uur.

Iedere cursist krijgt bij aanvang van de cursus een cursusboek ter ondersteuning en als naslag, om ook na de cursus nog eens het een en ander na te lezen.

U WAAKT OVER EEN KOSTBAAR BEZIT VAN EEN OUDER, VRAAG INFORMATIE
DIT KOST U NIETS EN MISSCHIEN  RED U ER EEN KOSTBAAR LEVEN MEE.

Mail naar info@kambrik.nl