BHV

Taakgebied beperking en bestrijding
Bedrijfshulpverleners………

 • Kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden
 • Kunnen gebruik maken van de veiligheidsvoorzieningen
 • Herkennen de preventieve maatregelen en voorzieningen
 • Kunnen de branddriehoek toepassen
 • Kennen de ontwikkeling van een brand
 • Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “beperking en bestrijding van een beginnende brand”.

Taakgebied ontruiming
Bedrijfshulpverleners………

 • Kunnen een ontruiming begeleiden
 • Kunnen gebruik maken van de veiligheidsmiddelen
 • Kennen het ontruimingsplan en het doel ervan
 • Kennen de vluchtroute en het gebruik ervan
 • Kennen de toepassingsmogelijkheden van de vluchtmiddelen
 • Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ontruiming”.

Zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp

 • bij: bewustzijnsstoornissen
 • bij: ademhalingsstoornissen
 • bij: bloedsomloopstoornissen
 • bij: uitwendige bloedingen

kunnen eerste hulp verlenen

 • bij: shock
 • bij: uitwendige wonden
 • bij: brandwonden
 • bij: botbreuken
 • bij: oogletsel